Pirometr - czym jest i do czego może być wykorzystywany?

  •  

Urządzenie nazywane pirometrem wykorzystywane jest w przemyśle metalurgicznym, przy produkcji tworzyw sztucznych, a nawet w służbie zdrowia. Często można spotkać się z innym nazewnictwem tego przyrządu. Pirometr określany jest też jako termometr bezdotykowy lub bezkontaktowy. Czy słusznie? Gdzie się go wykorzystuje i w jaki sposób?

 

 

Czym jest pirometr?

Nazwa pirometr jest stosowana w odniesieniu do wszelkiego rodzaju przyrządów pomiarowych, które służą do bezdotykowego pomiaru temperatury. Dlatego określenie termometr bezkontaktowy świetnie nadaje się do nazwania pirometru.

W użyciu są zarówno pirometry mobilne, jak i stacjonarne, wykorzystywane w przemyśle. Jak wskazuje ich producent na stronie https://stacjonarne.pl, przemysłowe pirometry stacjonarne są dedykowane do wykonywania punktowych, precyzyjnych pomiarów oraz prowadzenia ciągłego monitoringu temperatury, w trakcie  procesów wytwórczych w wielu odmiennych branżach. Wszędzie tam, gdzie z różnych względów konieczne jest przeprowadzenie bezkontaktowego pomiaru temperatury, przyda się bez wątpienia pirometr.

 

Jak to działa?

Bez względu na rodzaj pirometru, z jakim mamy do czynienia, wszystkie przyrządy tego typu działają w oparciu o zjawisko promieniowania cieplnego emitowanego przez dany przedmiot lub przez obiekt żywy - człowieka lub zwierzę. Wszystkie ciała o temperaturze wyższej od zera stopni Celsjusza bezwzględnie emitują promieniowanie cieplne cechujące się podobną charakterystyką. Nazywane jest ono promieniowaniem ciała doskonale czarnego.

Najprostsze, ręczne pirometry mierzą ilość energii emitowanej poprzez pomiar temperatury elementu, na który kierowane jest promieniowanie. Natomiast do bardziej zaawansowanych zastosowań przydają się pirometry stacjonarne najwyższej klasy, które mierzą temperaturę w zakresie niskich temperatur przy użyciu optyki zwierciadlanej, takiej jak w aparatach fotograficznych - lustrzankach.

 

 

Do czego używane są pirometry?

Pirometry znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, m.in. w branży metalurgicznej, spożywczej do pomiarów temperatury powierzchni żywności, w pracy straży pożarnej do mierzenia temperatury w sytuacji braku możliwości podejścia do źródła ciepła, jak i w służbie zdrowia, do dokonywania pomiarów temperatury w uchu. W klimatyzacji, układach wentylacji i chłodnictwie pirometry można używać do monitorowania stanu systemów klimatyzacyjnych i grzewczych.  W budownictwie służą one do lokalizacji wilgotnych ścian i sufitów, a nawet wykrywania przeciągów i prądów cieplnych.