Środa, 23 maja, imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty ,   osób online: 52    


Oświatowe zmiany w Darłowie

Opublikowano: 17 lutego 2017    

 • Powiększ zdjęcie
 • Opublikowane w styczniu 2017 w Dzienniku Ustaw nowe Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe reformujące oświatę wchodzą w życie. Oznacza to, że reforma oświaty zostanie na pewno przeprowadzona, a jej wdrażanie rozpoczęło się już w tym roku! Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Darłowie 16 lutego 2017 jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie miasta Darłowa .


  W roku szkolnym 2016/2017 do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza WOP uczęszcza 607 uczniów do 29 oddziałów. Kształcenie dzieci odbywa się na dwie zmiany. Szkoła zatrudnia 58 nauczycieli, w tym 2 na urlopie zdrowotnym i 1 na urlopie rodzicielskim. W administracji i obsłudze pracuje 13 osób.

  W Miejskim Gimnazjum w 13 oddziałach uczy się 245 uczniów. Szkoła zatrudnia 34 nauczycieli, w tym 6 niepełnozatrudnionych. Po odejściu w czerwcu 2017 uczniów klas trzecich w budynku gimnazjum pozostanie 9 oddziałów i 165 uczniów.

  W roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły Podstawowej dojdzie rocznik dzieci urodzonych w roku 2010. Obecnie w klasie I SP nr 3 uczy się 17 dzieci urodzonych w 2010 r., którzy rozpoczęli naukę jako sześciolatkowie. Z rocznika 2010 pozostało 97 dzieci zameldowanych na terenie Darłowa. W każdym roczniku jest kilkoro dzieci zamieszkujących, a nie zameldowanych w Darłowie. Przy założeniu, że SP im. Lotników Morskich utworzy jedna klasę, w SP nr 3 zostaną utworzone 3 lub 4 oddziały klas pierwszych.

  Łącznie w roku szkolnym 2017/2018 w klasach od I do VII uczyć się będzie 687 uczniów, nie licząc ewentualnych 6-latków urodzonych w roku 2011. Szkoła Podstawowa Nr 3 docelowo będzie działać w dwóch budynkach. Klasy I-V w dotychczasowym budynku przy ul. WOP i klasy VI-VIII w obecnym budynku Gimnazjum. Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Z przeprowadzonej symulacji wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 w budynku przy Franciszkańskiej 2 kształcić się będzie 186 gimnazjalistów i 193 uczniów SP w klasach VI i VII. W roku szkolnym 2018/2019 odpowiednio 70 gimnazjalistów i 279 uczniów SP w klasach VI, VII, VIII. W roku szkolnym 2019/2020 w budynku byłego gimnazjum będzie filia SP NR 3, gdzie uczęszczać będzie 336 uczniów klas VI, VII i VIII SP.

  Podjęta uchwała RM niewątpliwie przyczyni się do obniżenia kosztów osobowych oraz umożliwi kształcenie dzieci w systemie jednozmianowym. Jednocześnie w raz z reformą darłowskiej oświaty wejdzie w życie sprawa jednego obwodu w całym mieście. Podjęta uchwała Rady Miejskiej zostanie wysłana do zaopiniowania Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Szczecinie i poszczególnym Związkom Zawodowym.

  autor: L. Walkiewicz 

   

  Polecamy

  Reklamy  //